دکتر حميد سهراب پور | بیماریهای ریوی

درباره پزشک

دکتر حميد سهراب پور فوق تخصص بیماریهای ریوی می باشند ، ایشان فارغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در سال 1350 ، تخصص در رشته بیماریهای داخلی سال 1355 ، فوق تخصص در رشته بیماریهای ریوی سال 1357 از بیمارستان متدیست (Methodist) دانشگاه Cornell نیویورک می باشند.

از سوابق اجرایی دکتر سهراب پورمی توان به موارد زیر اشاره کرد:

رئیس بخش داخلی بیمارستان امام رضا 1358-1357
رئیس بیمارستان اختر تهران 1360- 1358
رئیس بیمارستان لبافی نژاد 1360 تا کنون
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ایشان روز های شنبه از ساعت 10 الی 12 صبح به ویزیت بیماران در بیمارستان مهر می پردازند. آدرس مطب ایشان هم در جدول مشخصات پزشک درج شده است.