آزمایشگاه دکتر پیمان

واقع در تبریز خیابن ایکس

[googlemap width=”false” height=”400″ latitude=”0″ longitude=”0″ address=”تبریز – خیابان ارتش” zoom=”20″ border=”no” type=”ROADMAP”]