آتراکوریوم از مواد بلوک کننده عصبی عضلانی غیر دپلاریزان می باشد. این دارو در حالت آمپول تجویز میگردد ، و مکانیزم اثر آن شل کننده عضلات اسکلتی می باشد. همچنین به عنوان داروی کمکی در بیهوشی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.