دکتر پریسا خسروشاهی | فیزیوتراپ

درباره پزشک

دکتر پریسا خسروشاهی فیزیوتراپیست می باشند.فیزیوتراپی نوتوان (دکتر پریسا خسروشاهی) مجهز به جدیدترین دستگاههای فیزیوتراپی ، لیزرتراپی ، وسایل کشش و تمرین درمانی و دستگاه ایرتراپی جهت کاهش ورم و درد در اندامها و دردهای اسکلتی و عضلانی و درمان دردهای سیاتیک و اختلالات حسی و حرکتی که در این مراکز ارائه می شود.

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
13.. دکتری تهران

تجربیات:

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان

نکاتی در مورد علم فیزیوتراپی :

فیزیوتراپیست در این رشته به عنوان درمانگر شناخته می‌شود که به نوعی یک پراکتیشینر نیز می‌باشد. با توجه به این که فیزیوتراپی درمان فیزیولوژیک و جسمانی بیماریها است آناتومی و حرکت شناسی و فیزیولوژی حرکت از اهمیت بیشتری برخوردار است.

درمان در فیزیوتراپی به طور کلی به سه گروه اصلی تقسیم می‌شود:  ۱- تمرین درمانی: فیزیوتراپیست به وسیله تجویز؛ انجام و آموزش ورزشهای درمانی خاص؛ ماساژ؛ ورزش در آب ،  اقدام به درمان بیمار یا افزایش سطح سلامت می‌کند.  ۲- الکتروتراپی:درمان به وسیله دستگاههای ویژه انجام می‌شود این دستگاهها معمولاً امواج خاصی را که همگی توسط دستگاه به شکل خاصی تولیدشده و تغییر می‌یابند.  ۳- مهارتهای درمان با دست

مهمترین حوزه های فعالیت فیزیوتراپی در پزشکی شامل درمان موارد زیر است: ۱-بیماری های دستگاه حرکتی . ۲-بیماری های دستگاه قلبی و تنفسی. ۳-بیماری های دستگاه اعصاب محیطی و مرکزی. ۴-بیماری های پوستی و سوختگی ها. ۵-درد و کنترل درد. ۶-بیماری های شغلی.