هموطنان و پزشکان گرامی به منظور ارتباط با مدیریت پزشکان ایرانی می توانید به طرق زیر با ما در ارتباط باشید:

پست الکترونیکی : sell@pezeshkanehirani.com
شماره تماس با دفتر تهران : ۰۹۳۸۱۲۲۴۱۱۱- ۰۲۱۶۶۵۵۶۹۷۳