اسیکلوویر دارویی ضد ویروس هرپس سیمپلکس و واریسلازوستر می باشد. در حقیقت از این دارو برای درمان تبخال و زونا استفاده می‌ می شود. نام دیگر آن زوویراکس می باشد .

آسیکلویر یک داروی ضد ویروس می باشد که برای درمان بیماریهای ویروسی به خصوص هرپس ویریده (عامل ایجاد تبخال) به کار می‌رود. البته در سایر بیماریهای ویروسی حتی ایدز هم ممکن است مفید باشد و توسط پزشک تجویز گردد.

نحوه عملکرد دارو :

اسیکلوویر در بدن اختلال در همانند سازی دی‌ان‌ای ویروس ایجاد می کند. این دارو پس از ورود به سلول به توسط تیمیدین کیناز ویروس فعال می شود (اسیکلوویر تری فسفات) و موجب مهار عملکرد DNA پلی مراز ویروس می گردد.

مقدار مصرف دارو:

در درمان تبخال تناسلي مقدار 200 ميلي گرم ( در بيماراني كه دچار اختلال ايمني شديد شده اند يا جذب دارو در آنها ناقص است تا 400 ميلي گرم) 5 بار در روز و به مدت 10الی 5 روز مصرف مي باشد .

براي درمان متناوب عفونت های عود كننده ، همين مقدار به مدت 5 روز مصرف مي شود . براي درمان فرونشاننده طولاني مدت عفونت عود كننده ، مقدار 400 ميلي گرم دوبار در روز يا 200 ميلي گرم 5-3 بار در روز و به مدت حداكثر 2 ماه مصرف مي شود .

بیماری زونا : در درمان زونا 800 ميلي گرم 5 بار در روز به مدت 10 الی 7 روز مصرف ميگردد . در درمان تبخال مخاطی ، جلدی در بيماران مبتلا به ضعف سيستم ايمني اندازه 400 الی 200 ميلي گرم 5 بار در روز و به مدت 10روز مصرف مي گردد . در پيشگيري از اين نوع عفونت مقدار 400 ميلي گرم هر 12 ساعت مصرف مي شود . در درمان آبله مرغان ، 800 ميلي گرم 4 بار در روز و به مدت 5 روز مصرف مي شود . در صورت وجود اختلال در كار كليه مقدار مصرف بايد كاهش يابد .

مصرف در كودكان : در درمان و پيشگيري از تبخال براي كودكان زير 2 سال نصف مقدار مصرف بزرگسالان و براي كودكان با سن بيشتر از 2 سال مقدار مصرف مانند بزرگسالان است . در كودكان12-2 سال در آبله مرغان mg/kg 20 تا حداكثر 800 ميلي گرم در هر بار مصرف 4 بار در روز به مدت 5 روز مصرف مي شود .

حالت تزريقي دارو : توجه شود به اين که دارو بايد بصورت انفوزيون وريدی طي يك ساعت تزريق شود . همچنين مقدار مصرفي تزريقي در بيماران چاق بايد بر اساس وزن ايده آل بدن محاسبه شود .

مصرف در بزرگسالان : در درمان تبخال تناسلي اوليه شديد ، بصورت محلول رقيق شده مقدار mg/kg5 سه بار در روز بمدت 7-5 روز انفوزيون وريدي مي شود . در عفونت تبخال مخاطي – جلدي در بيماران مبتلا به ضعف سيستم ايمني ، مقدار mg/kg 10-5 سه بار در روز و به مدت 10-7 روز انفوزيون وريدي مي شود . در درمان آنسفاليت ناشي از ويروس هرپس ،mg/kg 10 سه بار در روز به مدت 10 روز و در درمان زونا در بيماران مبتلا به ضعف سيستم ايمني ، همين مقدار به مدت 7 روز انفوزيون وريدي مي گردد .

مقدار مصرف در بيماران مبتلا به عيب كار كليه بايد تعديل کند . حداكثر مقدار مصرف در بزرگسالان mg/kg30 يا g/m2 5/1 است .

كودكان : مقدار مصرف در درمان تبخال تناسلي اوليه شديد در كودكان تا 12 سال ، mg/m2250 سه بار در روز به مدت 5 روز به صورت انفوزين وريدي مي باشد . در درمان تبخال جلدي – مخاطي در كودكان مبتلا به ضعف سيستم ايمني ، همين مقدار به مدت 7 روز انفوزين وريدي مي شود . در درمان آنسفاليت ناشي از ويروس هرپس mg/m2500 هر 8 ساعت به مدت 10 روز انفوزين مي شود .

در درمان زونا در بيماران مبتلا به ضعف سيستم ايمني mg/m2500 سه بار در روز و به مدت 7 روز و در عفونت تبخال منتشر در نوزادان mg/kg10 سه بار در روز و به مدت 14-10 روز انفوزيون وريدي مي شود . مقدار مصرف در كودكان بالاي 12 سال مانند بزرگسالان است .

عوارض جانبی :

اختلالات گوارشي ، هپاتيت و زردي ، سر درد و سرگيجه ، واكنش هاي حساسيت مفرط و آنافيلاكسي ، توهم ، لرز ، تشنج ، جنون و اغماء از عوارض گزارش شده اين دارو می باشند . فلبيت يا التهاب در محل تزريق از عوارض جانبي مهم و نسبتاً شايع آسيكلووير تزريقي است . امكان بروز عوارض كليوي بخصوص بعد از تزريق سريع دارو وجود دارد .