Item image

حجت علی پور | کارشناس فیزیوتراپی

اطلاعات تماس ایام هفتهساعات کار
آدرستهران ، شهرک قدس (غرب) ، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان ، بیمارستان آتیهشنبه
تلفن82721 - 021یکشنبه
پست الکترونیکیدوشنبه
وب سایت سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

جناب آقای حجت علی پور کارشناس فیزیوتراپی می باشند .

نکاتی کوتاه در مورد فیزیوتراپی:

فیزیوتراپی ، فراهم کننده خدمات برای مردم و جمعیتها می‌باشد ، تا حداکثر حرکت و توانایی عمل را در طول زندگی حفظ کنند . فیزیوتراپی شامل خدماتی است به حرکت و عملکرد فرد بوده که با فرآیند پیری یا صدمات و بیماریها ، مورد تهدید قرار می‌گیرند.

 فیزیوتراپی به شناسایی و افزایش پتانسیلهای حرکتی برای بهبود ، پیشگیری ، درمان و نوتوانی، می‌پردازد. فیزیوتراپی شامل اثرات متقابل فیزیوتراپیست ، بیمار وخانواده آنها و یا سایر افرادی می‌باشد که از بیمار مراقبت می‌کنند، بر یکدیگر می‌باشد، تا بتوانند پتانسیلهای حرکتی بیمار را ارزیابی کنند و در ایجاد اهداف مورد نظر همه با استفاده از دانش و مهارتهای ممتاز فیزیوتراپیست به توافق برسند.

دیدگاه منحصر به فرد فیزیوتراپیست از بدن و نیازها و پتانسیلهای حرکتی آن برای رسیدن به تشخیص و استراتژی درمانی نقش اساسی دارد و تثبیت کننده هر موقعیتی می‌باشد که در آن خدمات ارایه می‌شود. این شرایط با توجه به هدف فیزیوتراپی در بهبود سلامت، پیشگیری، درمانی و بازتوانی، متغیر است.