آپروتینین

Home » دارو » آپروتینین

داروی آپروتینین از نسل دارو های مهارکننده پروتئاز می باشد ، که اغلب بصورت آمپول در داروخانه ها موجود می باشد ، مکانیزم اثر آمپول آپروتینین مهارکننده طبیعی پروتئیناز و جلوگیری از لیز لخته خون می باشد ، موارد مصرف این دارو در پیشگیری از خونریزی وسیع در جراحی‌ها مانند جراحی قلب، درمان پانکراتیت حاد می باشد. همچنین این دارو جهت جلوگیری از (پروفیلاکسی) ۲۰۰ هزار واحد قبل از جراحی از راه وریدی و سپس ۲۰۰ هزار واحد در حین جراحی و پس از آن هر ۴ ساعت همین اندازه لازم می باشد و برای درمان ۵۰۰ هزار واحد در هر ساعت تکرار شود.

موارد منع استفاده از دارو: حساسیت شدید دارویی ، نارسایی کلیوی
عوارض جانبی دارو: ایست قلبی ، آمبولی مغزی ، نارسایی قلبی ، سکته مغزی ، نا رسایی کلیه
توجهات: مصرف آن فقط در بیماران با پیوند عروق کرونر قلب توصیه می شود.
آموزش: مورد خاصی وجود ندارد.
شرایط نگهداری: دمای ۲ تا ۲۵ درجه توصیه می شود.
نکته: این دارو از طریق ورید مرکزی انفوزیون می شود.

توجه :
این بخش تنها به منظور استفاده دانشجویان به عنوان یک منبع تهیه شده است. برای تجویز یک دارو به نزد پزشک مراجعه کنید.