هموطنان و پزشکان گرامی به منظور ارتباط با مدیریت پزشکان ایرانی می توانید به طرق زیر با ما در ارتباط باشید:

پست الکترونیکی : info@pezeshkanehirani.com – info@parlareweb.com
شماره تماس : دفتر تهران ۰۲۱۶۶۵۰۷۸۲۹ دفتر آذربایجانشرقی ۰۴۱۳۷۲۴۲۷۸۱ – شریفی مسئول روابط عمومی ۰۹۳۸۱۲۲۴۱۱۱ – شهابی مسئول فنی ۰۹۳۸۸۱۹۵۴۳۱