اسیکلوویر

Home » دارو » اسیکلوویر

اسیکلوویر دارویی ضد ویروس هرپس سیمپلکس و واریسلازوستر می باشد. در حقیقت از این دارو برای درمان تبخال و زونا استفاده می‌ می شود. نام دیگر آن زوویراکس می باشد .

آسیکلویر یک داروی ضد ویروس می باشد که برای درمان بیماریهای ویروسی به خصوص هرپس ویریده (عامل ایجاد تبخال) به کار می‌رود. البته در سایر بیماریهای ویروسی حتی ایدز هم ممکن است مفید باشد و توسط پزشک تجویز گردد.

نحوه عملکرد دارو :

اسیکلوویر در بدن اختلال در همانند سازی دی‌ان‌ای ویروس ایجاد می کند. این دارو پس از ورود به سلول به توسط تیمیدین کیناز ویروس فعال می شود (اسیکلوویر تری فسفات) و موجب مهار عملکرد DNA پلی مراز ویروس می گردد.

مقدار مصرف دارو:

در درمان تبخال تناسلی مقدار ۲۰۰ میلی گرم ( در بیمارانی که دچار اختلال ایمنی شدید شده اند یا جذب دارو در آنها ناقص است تا ۴۰۰ میلی گرم) ۵ بار در روز و به مدت ۱۰الی ۵ روز مصرف می باشد .

برای درمان متناوب عفونت های عود کننده ، همین مقدار به مدت ۵ روز مصرف می شود . برای درمان فرونشاننده طولانی مدت عفونت عود کننده ، مقدار ۴۰۰ میلی گرم دوبار در روز یا ۲۰۰ میلی گرم ۵-۳ بار در روز و به مدت حداکثر ۲ ماه مصرف می شود .

بیماری زونا : در درمان زونا ۸۰۰ میلی گرم ۵ بار در روز به مدت ۱۰ الی ۷ روز مصرف میگردد . در درمان تبخال مخاطی ، جلدی در بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی اندازه ۴۰۰ الی ۲۰۰ میلی گرم ۵ بار در روز و به مدت ۱۰روز مصرف می گردد . در پیشگیری از این نوع عفونت مقدار ۴۰۰ میلی گرم هر ۱۲ ساعت مصرف می شود . در درمان آبله مرغان ، ۸۰۰ میلی گرم ۴ بار در روز و به مدت ۵ روز مصرف می شود . در صورت وجود اختلال در کار کلیه مقدار مصرف باید کاهش یابد .

مصرف در کودکان : در درمان و پیشگیری از تبخال برای کودکان زیر ۲ سال نصف مقدار مصرف بزرگسالان و برای کودکان با سن بیشتر از ۲ سال مقدار مصرف مانند بزرگسالان است . در کودکان۱۲-۲ سال در آبله مرغان mg/kg 20 تا حداکثر ۸۰۰ میلی گرم در هر بار مصرف ۴ بار در روز به مدت ۵ روز مصرف می شود .

حالت تزریقی دارو : توجه شود به این که دارو باید بصورت انفوزیون وریدی طی یک ساعت تزریق شود . همچنین مقدار مصرفی تزریقی در بیماران چاق باید بر اساس وزن ایده آل بدن محاسبه شود .

مصرف در بزرگسالان : در درمان تبخال تناسلی اولیه شدید ، بصورت محلول رقیق شده مقدار mg/kg5 سه بار در روز بمدت ۷-۵ روز انفوزیون وریدی می شود . در عفونت تبخال مخاطی – جلدی در بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی ، مقدار mg/kg 10-5 سه بار در روز و به مدت ۱۰-۷ روز انفوزیون وریدی می شود . در درمان آنسفالیت ناشی از ویروس هرپس ،mg/kg 10 سه بار در روز به مدت ۱۰ روز و در درمان زونا در بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی ، همین مقدار به مدت ۷ روز انفوزیون وریدی می گردد .

مقدار مصرف در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه باید تعدیل کند . حداکثر مقدار مصرف در بزرگسالان mg/kg30 یا g/m2 5/1 است .

کودکان : مقدار مصرف در درمان تبخال تناسلی اولیه شدید در کودکان تا ۱۲ سال ، mg/m2250 سه بار در روز به مدت ۵ روز به صورت انفوزین وریدی می باشد . در درمان تبخال جلدی – مخاطی در کودکان مبتلا به ضعف سیستم ایمنی ، همین مقدار به مدت ۷ روز انفوزین وریدی می شود . در درمان آنسفالیت ناشی از ویروس هرپس mg/m2500 هر ۸ ساعت به مدت ۱۰ روز انفوزین می شود .

در درمان زونا در بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی mg/m2500 سه بار در روز و به مدت ۷ روز و در عفونت تبخال منتشر در نوزادان mg/kg10 سه بار در روز و به مدت ۱۴-۱۰ روز انفوزیون وریدی می شود . مقدار مصرف در کودکان بالای ۱۲ سال مانند بزرگسالان است .

عوارض جانبی :

اختلالات گوارشی ، هپاتیت و زردی ، سر درد و سرگیجه ، واکنش های حساسیت مفرط و آنافیلاکسی ، توهم ، لرز ، تشنج ، جنون و اغماء از عوارض گزارش شده این دارو می باشند . فلبیت یا التهاب در محل تزریق از عوارض جانبی مهم و نسبتاً شایع آسیکلوویر تزریقی است . امکان بروز عوارض کلیوی بخصوص بعد از تزریق سریع دارو وجود دارد .